Make your own free website on Tripod.com

יוסף כאמל

יו"ר ועד שכונת חליסה

רח' גוש עציון 28 ב'

חיפה

טל' 057-5455354

25 בינואר, 2010

לכבוד

נואית בן שמחון

מנהלת אגף שרות ופניות הציבור

עיריית חיפה

 

ג.נ.,

הנידון: נושאים לטיפול בחליסה

בעקבות פנייתך אל ועד השכונה ובעקבות ישיבת ועד השכונה שנערכה ב-23 בינואר, ברצוני להעלות בפניך רשימת נושאים חשובים לטיפול.

בית הספר עבד אלרחמן חג' + גני הילדים ברח' וינר 1

1.     ישנה החלטה עקרונית ומזה מספר שנים מוכנה התכנית לבניית אולם ספורט בבית הספר יש לקדם תוכנית זו.

2.     עד שיוקם אולם ספורט יש לקרות את רחבת המגרש בבית הספר כדי לאפשר פעילות חיונית הן בעת גשם והן בימי החום. לאחרונה הובטח תקציב לנושא ויש לדאוג לביצועו.

3.     יש להסדיר את החנייה באזור הכניסה לבית הספר.

4.     יש להעביר את גן הילדים שנותר בבניין בית הספר לאשכול הגנים ברח' וינר ובכך לפנות שטח חיוני לפעולת בית הספר.

5.     אשכול הגנים ברח' וינר זקוק לטיפוח ותוספת ציוד ומשחקים.

מתנ"ס

6.     מאז החל פרויקט שיקום השכונות בחליסה לפני כחמש עשרה שנה ועד תוכנית החומש שהוכנה להמשך השיקום לאחרונה מהווה הקמת מרכז קהילתי מוקד החזון לשיפור רמת השירותים החברתיים והחינוכיים בחליסה. לאחורונה סוכם על שיתוף פעולה בין העירייה ומתנ"ס נווה יוסף כדי לפתוח שלוחה של המתנ"ס בחליסה ואף מונתה מרכזת לשלוחה והחלה פעילות במבנה בית הספר. שלוחת המתנ"ס אמורה לפעול גם במבנה הרווחה המתפנה, הנמצא בלב השכונה. כעת הזמן לתת את מלוא התמיכה והדחיפה, כולל מבחינה תקציבית, כדי להבטיח הצלחת תכנית חיונית זו.

7.     במרכז הקהילתי צריכה להיות פעילות מגוונת של עזרה בלימודים לכל הגילאים, חינוך לא פורמאלי ופעילות חברתית לתושבי השכונה.

מועדון נוער וספורט הגיבורים

8.     מועדון נוער וספורט הגיבורים זקוק להעלאה דרסטית של תקציב הפעילות.

9.     הקצאת הציוד לפעילות מתעכבת פעמים רבות בצורה שמקשה על המדריכים.

10. רמת התחזוקה של המועדון אינה מספקת. בין השאר ישנה בעיית ניקוז כרונית שלא טופלה בזמן השיפוץ. כמו כן קופסאות החשמל לתאורה במגרש אינן סגורות בפני הגשם ועקב כך נגרמים קצרים באספקת החשמל. חלק מהגדר ניזוק וצריך חידוש ויצוב.

11. צריך להתקין מחסן לציוד במועדון שלא יהיה על חשבון שטחי הפעילות.

12. ניתן להרחיב מיידית את שטח הפעילות של המועדון באמצעות הקצאת המבנה הנטוש הסמוך (ששימש לשעבר בית כנסת) ליד המדרגות היורדות מרחוב הגיבורים למועדון.

מועדון קשישים

13. מועדון קשישים הפועל כעת במתכונת מצומצמת במועדון הגיבורים זקוק למקום של קבע. אחרי הבטחות רבות לגבי מקומות שונים הובטח פיתרון הנושא במסגרת בניין הרווחה שמתפנה ברח' הירדן ויש להבטיח הכשרה מתאימה של המקום והגברת מתכונת ההפעלה עם הקצאת מקום מתאים.

בית אבלים

14. יש צורך בבית אבלים ציבורי שישמש את התושבים.

תשתיות פיזיות

15. הסדרה וטיפוח של הרחבה שלפני המרכז המסחרי ברח' הגיבורים פינת גוש עציון. שטח זה הוא הכניסה הראשית לשכונה והפנים של השכונה המוצגים לכל מי שעובר ברחוב הגיבורים. לאחרונה שופצו החנויות במרכז המסחרי על ידי הבעלים ואף החלו להיפתח בתי עסק חדשים במקום אלו שלא תפקדו זמן רב. נושא שיפוץ הרחבה נידון ארוכות עם התושבים והעירייה וגורמים נוספים ולפי מיטב ידיעתנו יש היום הסכמה ורצון של כל הצדדים. נחוצה פעילות מיידית כדי להבטיח את המשך התנופה במקום ולהפוך את המרכז המסחרי ממוקד מביש של הזנחה לשם שהעניקו לו התושבים: "שער השכונה".

16. מיתון תנועה לפי המלצות יועץ התחבורה יוסי שטרק. כזכור מינתה העירייה יועץ מיוחד מטעמה לבדוק את בעיית הכבישים בחליסה והוא המליץ על תוכנית עוללת של האטת תנועה שעיקרה הסדרים מיוחדים בצמתים. התכנית התקבלה בברכה על ידי כל הגורמים כולל התושבים בישיבה בנוכחות ראש העיר לפני כארבע שנים ומחכה לביצוע.

17. באם ימשך העיכוב בהסדרה כוללת של האטת התנועה יש להתקין לפחות פסי האטה ברח' גוש עציון וברח' הירדן.

18. הסדרת ניקוז מי הגשמים ובמיוחד ברח' גוש עציון. לצערנו בזמן שיפוץ הרחוב נבנו הניקוזים בצורה מוטעה כך שמי הגשם אינם נכנסים לפתחי הניקוז וכל גשם הופך את הרחוב לנהר. ילדי בית הספר מתקשים להגיע לבית הספר בימי הגשם או שנרטבים לחלוטין. הנושא אף נבדק ואושר מקצועית בניסוי מיוחד על ידי הזרמת מים ברח' תחת פיקוח מנהל אגף הניקוז. יש למצוא פתרונות מעשיים ולוא על ידי הוספת פתחי ניקוז נוספים שיובילו למערכת הניקוז שהותקנה.

19. פיתוח גינות ופינות משחקים: גן המשחקים ברח' חוסן שנהרס על ידי העירייה לפני כחמש שנים נמצא סוף סוף בשיפוץ, אולם כמות השטחים הירוקים בשכונה אינה מתקרבת כלל לצרכים ולתקן העירוני ובשכונה שטחים פתוחים רבים שיכולים לספק מטרה זו. בזמנו כאשר נערך תהליך שיתוף התושבים בתכנון סוכם כי תכנית המתאר של השכונה תכלול מספר שטחים ירוקים נוספים כולל מגרש קט-רגל (או גן משחקים חדש) ברח' הירדן פינת זמכשרי והרחבת הגינון בכניסה לבית הספר עבד אלרחמן.

20. פיתוח פינות גינון וגני משחקים ברחובות אני מאמין חטיבת גולני וקיבוץ גלויות. ברחובות אלו גרה אוכלוסיית מצוקה רבה ואין כל התייחסות לבעיותיה ובינתיים אין כל תכניות בינוי. יש שטחים ריקים רבים בבעלות המנהל ומתבצעות עבודות רבות להקמת עורקי תחבורה מרכזיים וצריך לכלול גם פיתוח לרווחת התושבים.

21. ריבוד הרחוב וחידוש תשתיות ברח' הירדן, כולל מיתון תנועה. (שאר הרחובות בשכונה חודשו במסגרת שיקום שכונות אך רחוב הירדן לא טופל.)

22. זיפות והסדרת קטעי רחובות מערבית לרח' גוש עציון: מתחת לשיכון של גוש עציון 22 וסמטת גוש עציון 10 (בין גוש עציון 16 ו-18). סמטת גוש עציון 10 כבר אושרה ונמדדה וניתנת לביצוע מיידית.

23. ריבוד קטע ברח' פייסל שבו האספלט כבר נעלם כליל!

24. ריבוד וטיפוח של המדרגות בין רח' הירדן לרח' רזיאל, בין רח' רזיאל 9 ל-11, ובהמשכן המדרגות העולות לבית הספר מרח' רזיאל בין 8-10. יש להכיר במדרגות אלו כשטח ציבורי וחלק ממערכת הדרכים בשכונה.

25. התקנת תחנות אוטובוס שיאפשרו לתושבים לחכות בישיבה, מוגנים מהגשם ומהחום.

26. מעברי החציה ברח' הגיבורים ליד הדואר ועל הגשר החדש נמחקו וצריכים חידוש.

27. נטיעת עצים לצידי הרחוב הראשי.

28. הכנות לקראת בניית מעון יום ברח' הירדן מול לשכת הרווחה לפי תכנית המתאר המתוכננת.

29. סיום התהליך של הכנת תכנית המתאר תוך הפנמת ההמלצות שנתנו במסגרת תהליך שיתוף התושבים בתכנון.

30. בדיקת אפשרות של שילוב חליסה בפיתוח ירוק של ואדי רושמייה. למרות הכביש המתוכנן נשאר מרחב גדול בוואדי רושמיה וניתן לנצלו כמרחב ירוק באמצע חיפה. תנאי השטח המאתגרים המיוחדים יכולים להוות בסיס לשימושים ספורטיביים + נופש. חליסה יכולה לשמש כבסיס טיולים על שפת הוואדי ולקבל תנופה כלכלית. צריך למצוא מתכנן ערים בעל חזון שינסה לבנות מודל של פיתוח כזה במשולב עם פיתוח מערכת הכבישים, ולא לאפשר למרחב הפתוח הגדול ביותר באמצע חיפה להמשיך להירקב כשולי כביש ומצבורי אשפה. בישיבה שהיתה עם ראש העיר הובטח שיתוף פעולה עם ועד השכונה לקידום נושא זה ואנו עדיין מחכים למימוש יזמה חשובה זו.

 

 

נקווה שרשימה זו תעזור לפיתוח תכנית עבודה מעשית שתשנה את פני השכונה לטובת כל תושביה.

 

בכבוד רב

כאמל יוסף

יו"ר ועד שכונת חליסה