<
Make your own free website on Tripod.com

הפגנה המונית בשבת נגד ההריסות בחליסה

sunburst graphic האוהל נגד ההריסות בחליסה הפך למוקד הזדהות המוני לתושבי העיר. האוהל פתוח 24 שעות ביממה ומשלחות משכונות העיר השונות וכן מכל הארץ לא מפסיקות להגיע.

למרות זה לא שינתה עד כה העירייה את עמדתה – וסכנת ההריסה עומדת על הפרק בכל רגע. ועד החרום למניעת ההריסות מזהיר מפני ניסיון למחטף ולביצוע ההריסות לפני שיחזור ראש העיר מחופשתו בוייטנאם.

ועדת החרום הכוללת את תושבי חליסה, את כל הגופים הציבוריים וועדי השכונות הערביים והגופים הפועלים למען חיים משותפים של ערבים ויהודים בחיפה, וכן פעילי ציבור ושכונות מזרמים פוליטיים שונים, קוראת לציבור הרחב להשתתף בהפגנה המונית שתיערך ביום שבת ה-29 בינואר. ההתכנסות תהיה בשעה 13:00 בצהריים מול הבתים המאוימים בהריסה ברח' רזיאל 4, ומשם תצעד ההפגנה אל עיריית חיפה.

שאלת השוויון בפני החוק בין עניים ועשירים בחיפה

הכוונה להרוס בחליסה היא דוגמא מנקרת עיניים למדיניות של איפה ואיפה ביישום חוקי התכנון. בעוד שלספסרים וקבלנים מאשרים חריגות בנייה משמעותיות מנהלת העירייה מדיניות של "רדיפות בשם החוק" כנגד תושבים עניים שכל רצונם לחיות בשלום בבתיהם.
הפרטים התכנוניים והמסמכים החושפים את השקרים העומדים מאחורי מדיניות ההריסה פתוחים כולם לציבור באתר השכונה באינטרנט

ההריסות מאיימות על היחסים בין ערבים ויהודים בחיפה
הבעיה נקשרת גם ליחסים הכלליים בין העירייה והתושבים הערבים. ההחלטה להרוס כעת בחליסה הינה הפרת הבטחה מפורשת שנתן ראש העיר לפני חודשיים לנציגי הציבור הערבי בעיר להימנע מהריסה עד שיהיה תכנון הולם לשכונות הערביות. בינתיים מסתבר כי בתים נוספים בשכונות הערביות עומדים בפני סכנת הריסה מיידית.

חליסה כולה בסכנה
בעיית ההריסות המתוכננות ברזיאל 4 היא חלק מתכנית כוללת להרחבת הרחובות בחליסה, שפרושה הרס חדרים, מרפסות, חצרות וגינות משני צידי הרחוב. עקב כך חשים תושבי חליסה כי בהתנגדותם להרס היום הם מגנים על השכונה כולה.

לא להריסות!

כן לתכנון חיפה לטובת תושביה!

הועד נגד ההריסה בחליסה