Make your own free website on Tripod.com

רוב תודות

תושבי שכונת חליסה, ובמיוחד תושבי רח' רזיאל 4 וועדת החרום כנגד ההריסות, מודים בלב מלא לכל מי שתמך בנו ועמד לצידנו במאבקנו כנגד ההריסות, ובמיוחד אנו מודים ל:

חברי הכנסת ואסל טאהא, עסאם מח'ול ועזמי בשארה, וחברי כנסת אחרים שהתערבו לטובתנו באמצעות לחץ על העירייה, העלאת הנושא בכנסת וכו'. חברי עיריית חיפה אסכנדר עמל, וליד ח'מיס, עדנה זרצקי ואליאס מטאנד, עו"ד כמאל סלבאק, השיח' כמאל ח'טיב סגן יו"ר התנועה האסלאמית, הארכיבישוף האב עאטללה חנא ראש הכנסייה האורתודוקסית, ועדת המעקב וראשי וחברי מועצות ועיריות ערביות, ראשי וחברי ועדי השכונות הערביות בחיפה - ויקטור חג'אר יו"ר ועד ואדי נסנאס, פהד עבוד יו"ר ועד שכונת ואדי ג'מאל ויו"ר ועד שכונת כבאביר השיח' מחמד שריף אמיר העדה האסלאמית האחמדית, נציגי הקהילה הארמנית בחיפה, ועד הכפרים הבלתי מוכרים, ועד ההגנה על זכויות העקורים, ההתאחדות הארצית של הסטודנטים הערבים, משלחת הגולן הערבי הסורי הכבוש, מפלגת בל"ד, מק"י וחד"ש, התנועה האסלאמית, תנועת אבנאא אלבלד (בני הארץ), עמותת אתג'אה, עמותת "עדאלה" - המרכז החוקי לזכויות המעוט הערבי בישראל, עמותת הפיתוח החברתי, עמותת "מוסאואה", עמותת "בלדנא", האגודה לקדום חליסה, תנועת "תעאיוש" - שותפות ערבית יהודית, עמותת "זוכרות" - להעלאת זכר הנכבה בעברית, האגודה לזכויות האזרח, החברה להגנת הטבע, "פורום הדר", "פורום כרמל" וועד שכונות הכרמל, תנועת "רעות - סדאקה", האמרגן מאג'ד שאהין מארגן פסטיבל המחאה בשכונה, השחקנית רנין בשאראת, להקת הראפ "זלזאל" מעכו (מחמוד שלבי וח'ליפה E), השחקנים חנא שמאס ואימן נחאס, הגיטריסט רימון חדאד, האומן רביע ח'ורי, אומן הקולנוע סלים דאו, אומן הקולנוע ג'וליאנו מר-ח'מיס, להקת "ח'לס" מעכו, להקת הראפ DAM מלוד - תאמר נפאר, סהיל נפאר ומחמוד ג'רירי, מאהר דלאל,ומהנדסי הסאונד סלימאן מארון וכמאל פאח'ורי.

בעקבות מאבקנו עיריית חיפה הסכימה לדחות את ההריסות ולבדוק באופן ענייני את האפשרות לתת רשיון לבתים, כמו כן קבלה את עקרון שיתוף התושבים בתכנון תכנית מתאר אלטרנטיבית לשכונה. בהשגים אותם השגנו עד עתה הוכחנו שהכניעה לתכניות השלטונות הינה דרך פעולה כושלת, ושהאחריות החברתית ואחדות השורה הינם הדרך להשגת הזכויות הצודקות, ושדרך הפעולה הנכונה ביותר היא עמידה על הזכויות הצודקות

לקריאת נוסח ההסכם שנחתם עם העירייה